NASJONALE TURISTVEGER NORD-NORGE

Norge har 18 nasjonale turistveger. Disse veistrekningene har blitt valgt ut på grunn av sin unike skjønnhet, og dermed blitt utsmykket med kunst og arkitektur i verdensklasse. Det er fascinerende hvor vakkert disse bygningene er arbeidet inn i miljøet.

Fotografert august 2017